Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Er zijn geen items beschikbaar.

Visie

De Gooise Daltonschool geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onze school biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.


Daltonschool
Onze school is een Daltonschool. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan onze leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving, door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

We vinden de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling onze kerntaak. Om dit mogelijk te maken moet voldaan worden aan de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. 

·      De relatie is goed als leerlingen zich geaccepteerd voelen, veilig voelen, weten dat ze erbij horen en welkom zijn. 

·      Leerlingen voelen zich competent als ze taken kunnen volbrengen en ervaren dat ze steeds meer aankunnen. 

·      Leerlingen voelen zich autonoom als ze weten dat ze zelf invloed hebben op de manier waarop ze taken uitvoeren en de wijze waarop ze leren. 

Tweetalig Onderwijs

Kinderen groeien op in een wereld waar steeds meer Engels wordt gesproken. Jonge kinderen pakken een (tweede) taal met speels gemak op. Zo vroeg mogelijk een extra taal leren heeft daarom veel voordelen. Dat is waarom de Gooise Daltonschool in alle klassen het programma EarlyBird voor Engelse les geeft. Sinds het schooljaar 2015-2016 biedt De Gooise Daltonschool ook de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. De kinderen in deze groepen krijgen 30% tot 50% van de onderwijstijd in het Engels aangeboden.


Innovatie en ambachtelijk leren

Wij willen kinderen veel leerervaringen meegeven; zien, voelen en horen. De basis van ontwikkeling; oorspronkelijk en authentiek.  Wij zijn ervan overtuigd dat De Gooise Daltonschool hier een grote rol in kan en moet spelen. Hoofd, hart en handen zijn nodig om tot leren te komen. Verbeeldingskracht, spelen, verwondering, ervaren en ontdekken zijn ontzettend belangrijk. De ontwikkeling van deze vaardigheden helpt kinderen om de kernvakken, taal, lezen en rekenen beter te kunnen uitvoeren.

Wij staan voor een basisschool, waarin 21st Century Skills, innovatie en ambachtelijk leren samengaan. Een aantrekkelijke, regionale school in een groene omgeving, waar veel aandacht is voor creativiteit, natuurbeleving, wetenschap en techniek. 


Respect voor elkaar

Wij leren de kinderen om samen beslissingen te nemen, conflicten op te lossen en respect te hebben in de omgang met elkaar. Hiervoor gebruiken we de methode De Vreedzame School.

Groene en Gezonde School
Structureel werken we aan gezondheidsthema’s als voeding en beweging. In de schooltuin, bij de Kinderboerderij de Meent en in de vierkantemetertuinen op de balkons, zaaien en oogsten wij voor een gezond tussendoortje.

LEES MEER


De Gooise Daltonschool
Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl