Schooltijden

De Gooise Daltonschool hanteert een continurooster. Vanaf 8.20 uur verzamelen de kinderen op een plek rond het gebouw en staan de leerkrachten buiten. Om 8.25 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. Kinderen die na 8.25 uur naar school komen kunnen tot 8.30 uur zelfstandig naar de klas lopen. Om 8.30 uur sluiten wij de deuren en kunnen kinderen die te laat zijn via de hoofdingang het gebouw in. 

Één keer per week gaan de deuren om 8.20 uur open. U bent van harte welkom om uw kind naar de klas te brengen. Om 8.30 uur starten de lessen bij ons op school. De dag waarop u uw kinderen de school in mag brengen, wisselt per vakantie. Dit om alle ouders de gelegenheid te geven om een periode uw kinderen naar de klas te brengen. 

De leerlingen gaan op de lange dagen tussen de middag niet naar huis. Zij lunchen samen met de groepsleerkracht. De kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school, voor of na de lunch spelen de kinderen buiten. Op de korte dagen lunchen de kinderen thuis. 

Na schooltijd is er buitenschoolse opvang in het pand dit wordt aangeboden door de Jump-Inn. 

Samenwerkende partijen