Schooltijden

De Gooise Daltonschool hanteert een continurooster. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school. U bent van harte welkom om uw kind naar de klas te brengen. Om 8.30 uur starten de lessen bij ons op school. 

De leerlingen gaan op de lange dagen tussen de middag niet naar huis. Zij lunchen samen met de groepsleerkracht. De kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school, voor of na de lunch spelen de kinderen buiten. Op de korte dagen lunchen de kinderen thuis. 

De Jump-Inn zit in het gebouw van De Gooise Daltonschool en verzorgt voor schooltijd vanaf 6.30 uur opvang. De kinderen worden dan door medewerkers van Jump-Inn naar de klas gebracht. 

Na schooltijd is er buitenschoolse opvang in het pand dit wordt aangeboden door de Jump-Inn, maar wij werken ook samen met andere bso aanbieders. 

Samenwerkende partijen