Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), dat is vastgelegd in de “Wet Medezeggenschap op Scholen”. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met een afvaardiging van De Gooise Dalton. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, maar bijvoorbeeld ook de huisvesting van de school en de sollicitatieprocedure. 

De MR van De Gooise Daltonschool bestaat uit leraren en ouders die door hun achterban zijn gekozen. De ouders in de MR hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te overleggen. Deze overleggen zijn openbaar, waarbij er verwacht wordt dat als u hierbij aanwezig wilt zijn, u uw aanwezigheid vooraf kenbaar maakt bij de voorzitter. 

De leden in de MR zijn:
-  Marco Welker, (voorzitter MR), vader van Feline en Sander
-  Nanda Heijmans, moeder van Ilse en Anne
-  Sebastiaan de Gruijter, (GMR), vader van Lotte en Sophie
-  Manon Fleuren, leerkracht groep 3 
-  Vera van der Hoorn, leerkracht groep 3/4
-  Myrthe van Brunschot, (GMR), leerkracht groep 8

Heeft u vragen of wilt u iets melden aan de MR dan kunt u dit doen door te mailen naar: mr@degooisedaltonschool.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs (GMR) bespreekt school overstijgende voorstellen en overlegt regelmatig met het bestuur van STIP Hilversum (Geert Looyschelder).

Vanuit De Gooise Dalton nemen op dit moment Sebastiaan de Gruijter en Myrthe van Brunschot deel aan de vergaderingen van de GMR.

Samenwerkende partijen