Welkom bij de Gooise Daltonschool

Elk kind goed Daltononderwijs!

De Gooise Daltonschool is een openbare Daltonschool die ligt in de Hilversumse Meent. Op de Gooise Daltonschool gaan wij uit van de mogelijkheden en de potentie die leerlingen hebben. Er wordt gewerkt in vrijheid binnen bepaalde grenzen, waarbij de leerlingen een groeiende verantwoordelijkheid ontwikkelen.

 Door deze ontwikkeling leert een kind zelf verantwoordelijk te zijn voor het leerproces. Het krijgt eigenaarschap over zijn eigen leerproces. Daarbij leert een kind ook beoordelen of de keuze de meest effectieve keuze is geweest. Het kind leert reflecteren op eigen werk en gedrag.

 Leerkrachten en leerlingen leren van en met elkaar. Door samen te werken leren leerlingen omgaan met elkaar en leren ze dat helpen en geholpen worden heel waardevol is. De Gooise Daltonschool is een school die de leerling op meerdere vlakken uitdaagt en waar alle kinderen tot hun recht komen in een prettige en veilige leeromgeving.

Als u meer wilt weten over onze school, bent u van harte welkom om de sfeer te komen proeven.
U kunt dan bellen en een afspraak maken met Sharon Agenant (directeur) voor een rondleiding.

Over de school

De Gooise Daltonschool is een openbare basisschool. Wij zien het als onze taak om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie. 

Kinderen worden hier niet alleen opgeleid voor het vervolgonderwijs, maar tot volwaardig lid van de maatschappij, waarin men elkaar respecteert en er aandacht is voor verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Ieder kind en iedere leerkracht moet zich thuis kunnen voelen op De Gooise Daltonschool, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Helaas geldt er in schooljaar 2022-2023 een wachtlijst voor de leerjaren 2, 4 en 8. Dit betekent dat er op dit moment geen ruimte is om in te stromen, wij kunnen uw kind(eren) op de wachtlijst plaatsen.