Ouderraad (OR)

Quote van onze ouderraad: Met veel positieve energie hopen wij er voor alle kinderen en ouders een fantastisch schooljaar van te maken! 

 De ouderraad van De Gooise Daltonschool bestaat uit ouders die in samenwerking met het schoolteam activiteiten organiseren voor de leerlingen van de school. De Ouderraad levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school door o.a. bij de ouders van de leerlingen de belangstelling voor- en de betrokkenheid bij de school te bevorderen.

De ouderraad helpt bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en betrekt ouders bij (buiten)schoolse en jaarlijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest en de sportdag.

Dit is niet het enige wat de ouderraad doet. De penningmeester van de ouderraad int jaarlijks de ouderbijdrage namens De Gooise Daltonschool. Ieder jaar legt de ouderraad in de jaarvergadering verantwoording af over de activiteiten  van het afgelopen schooljaar. Ook worden tijdens de jaarvergadering de uitgaven en inkomsten van het betreffende schooljaar grotendeels vastgesteld. De jaarvergadering kan door alle ouders worden bezocht.

Zijn er vragen, opmerkingen, suggesties wil je je aansluiten bij de Ouderraad of aanmelden bij één van de activiteiten, mail ons dan via or@degooisedaltonschool.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma door de school, wordt door de OR in samenwerking met de school ook gezorgd voor een aantal ontspannende en sportieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de Paasactiviteit, de sportdagen, het eindfeest voor groep 8 en de avondvierdaagse.

Helaas is het niet mogelijk om deze activiteiten te financieren uit het reguliere onderwijsbudget van de rijksoverheid. Toch zijn het juist deze activiteiten die onze school een extra dimensie geven. Om al deze activiteiten voor alle kinderen mogelijk te blijven maken, vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Hoewel de bijdrage niet verplicht is, vragen we toch alle ouders om mee te doen. Het zijn tenslotte activiteiten voor alle kinderen en wij doen ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden (ook met dank aan de vele hulpouders).

Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €65 per kind in groep 1 t/m 7. In groep 8 is de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar vastgesteld op €105 i.v.m. extra activiteitenweek in groep 8. 

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL89 INGB 0009 3472 78 
t.a.v. OR De Gooise Daltonschool te Hilversum. Graag onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren)! Mocht u een extra bijdrage over willen maken, dan is dat ook mogelijk via bovenstaande bankrekening. 

Iedereen die De Gooise Daltonschool een warm hart toedraagt kan, naast de ouderbijdrage, vrijwillig een bedrag schenken aan onze school. Er zal jaarlijks overleg zijn met de MR en de OR of er een extra bedrag te besteden is, en wat dan de bestemming zal zijn. Zo kan De Gooise Daltonschool eventueel activiteiten bekostigen die het onderwijs nog aantrekkelijker maken. Als erkenning kunnen wij uw (bedrijfs)naam vermelden op deze pagina. Elk schooljaar kunt u opnieuw bepalen of u een extra vrijwillige bijdrage wilt storten. 

Samenwerkende partijen