Opleidingsschool

De Gooise Daltonschool is een gecertificeerde opleidingsschool voor PABO studenten. Leerkrachten op De Gooise Dalton hebben hart voor kinderen, passie voor onderwijs en zijn betrokken bij veranderingen en ontwikkeling op groeps- en schoolniveau. Het team van De Gooise Dalton nodigt leerkrachten in opleiding van harte uit om ons team te versterken om met en van elkaar te leren.

Bij aanvang van een stage nodigt de schoolopleider de student uit voor een kennismakingsgesprek, waarin we verwachtingen naar elkaar uitspreken en leerdoelen met elkaar bespreken. Na dit gesprek maakt de schoolopleider een match tussen student en praktijkopleider. De schoolopleider heeft regelmatig contact met student, praktijkopleider en de hogeschool om de ontwikkeling van de student te volgen en te begeleiden.

Studenten worden begeleid door geschoolde praktijkopleiders. Daarnaast vinden we het belangrijk dat studenten in de school van en met elkaar kunnen leren. We verwachten van studenten een proactieve en lerende houding. Studenten nemen deel aan alle activiteiten die passen bij de verantwoordelijkheden en taken van de leerkracht.

Ben je student en geïnteresseerd in onze school? Neem contact op met onze schoolopleider; Maartje Steenhof. We zien je vraag voor een stageplek graag tegemoet! 

Samenwerkende partijen