Ouderportaal Parro

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de optimale ontwikkeling van (hun) kinderen. Daarom werken wij met het ouderportaal Parro. Met Parro communiceren wij gemakkelijk en veilig met ouders en anderen.

Via Parro:
-  Communiceren wij over nieuwtjes uit de klas of vanuit school
-  Plaatsen wij foto's in (afgeschermde) fotoboeken
-  Vragen wij hulp aan ouders bij activiteiten
-  Kunt u de agenda inzien
-  Schrijven ouders zich in voor oudergesprekken

Parro is veilig en afgeschermd. U kunt alleen inloggen met uw inlognaam en wachtwoord. Uiteraard houden wij ons volledig aan het AVG/Privacy-beleid.

Samenwerkende partijen