Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolnieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Ouderraad

Veel ouders zijn achter de schermen druk met allerlei werkzaamheden binnen de school, waar het team niet aan toekomt of hulp bij kan gebruiken. Te denken valt aan de jaarlijkse Herfstmarkt, Sinterklaas, Kerstviering, Sportdagen, excursies etc. Binnen De Gooise Daltonschool regelt en coördineert de Ouderraad dit allemaal.


Groep 1/2 op excursie naar het museum Singer in Laren


In de Ouderraad heeft een aantal ouders zitting en wordt het schoolteam wisselend vertegenwoordigd door twee teamleden. De Ouderraad komt een keer in de zes weken bij elkaar. De vastgestelde data van de vergaderingen van de OR staan vermeld op gele jaarkalender, die ook op de website is gepubliceerd. 

De Ouderraad doet op de jaarvergadering in september verslag van haar activiteiten en legt verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage.

Interesse om in de Ouderraad actief te zijn? Laat dat dan even weten via de leerkracht van uw kind of stuur een mailtje aan or@degooisedaltonschool.nl 

 

De Gooise Daltonschool
Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl