Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolnieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

De (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaadDe Gooise Daltonschool heeft een MedezeggenschapsRaad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de school en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd.

De MR komt daarvoor 6 keer per schooljaar bij elkaar. Vaak is de directie hierbij ook aanwezig.

Dit overleg gaat over zaken als de begroting, de formatie en onderwijskundige beleidskeuzes van de school.

Er is ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van STIP Hilversum, die tien openbare basisscholen op zestien locaties in Hilversum beheert. Via de GMR kan meegepraat worden over het schooloverstijgende beleid. In de GMR is een ouder en leerkracht van elke school vertegenwoordigd. De GMR komt ook 6 keer per schooljaar bij elkaar.

In een Jaarbijeenkomst in oktober informeert de MR alle geïnteresseerde ouders over de verrichte werkzaamheden.

De(G)MR-leden zijn:
Ouders:
- Marco Welker (voorzitter)
  Vader van Sander en Feline.
- Nanda Heijmans
  Moeder van Anne en Ilse
- Sebastiaan de Gruijter (GMR)
  Vader van Lotte en Sophie

Leerkrachten:
- Myrthe van Brunschot
  Leerkracht groep 8 (GMR)
- Vera van den Hoorn
  Leerkracht groep 3/4 TPO
- Manon Fleuren
  Leerkracht groep 3 TPO

 

De MR beschikt over een eigen e-mailadres. Deze is speciaal voor u, als ouder(s).

Heeft u suggesties of vragen over onderwerpen die de MR aangaan, dan kunt u deze aan onderstaand adres richten.

Het e-mailadres van de MR: mr@degooisedaltonschool.nl 

 

De Gooise Daltonschool
Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl