Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Er zijn geen items beschikbaar.

Leren in groep 1/2

De Basis
In groep 1/2 zet uw kind de eerste stappen in het basisonderwijs. Op de Gooise Daltonschool bieden we een veilige, prettige omgeving aan. Op gestructureerde wijze wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen, waarin spelen en werken samen met anderen centraal staat.

Uw kind krijgt op De Gooise Daltonschool de tijd om zich te ontwikkelen. In deze ontwikkelingstijd leert uw kind spelenderwijs tellen en schrijven. Hij/zij leert zijn eigen naam te herkennen en te schrijven. Ook het tekenen van poppetjes vormt een onderdeel in de ontwikkeling. Het spelen in de hoeken is hierbij ook belangrijk. Kinderen leren zich bijvoorbeeld sociaal te ontwikkelen in de poppenhoek. Ze leren wiskundige termen in de bouwhoek en met ander constructiemateriaal. In elke hoek leert ieder kind zich te ontwikkelen op verschillende gebieden.

We werken volgens de Daltonkernwaarden (zie Dalton), waarin het belangrijk is dat uw kind zich veilig voelt in de groep. Ieder kind heeft een ‘maatje'. Zij kunnen elkaar ondersteunen en helpen. Zelfstandigheid van de leerlingen wordt vergroot door te werken met speelse opdrachtjes in een rustige en gestructureerde omgeving. Met de dagritme-kaarten kunnen de kinderen zien hoe de dag gaat verlopen.                 Dagritme in een kleutergroep
                                                                     

Kring
Iedere ochtend en middag beginnen we met ‘een kring’. In de kring kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden. Kinderen vertellen hun verhaal, de leerkracht leest een verhaal voor, we zingen, spelen spelletjes, leren van elkaar en spelenderwijs worden een heleboel woorden en begrippen aangeboden. De kring is de basis voor wat er in een kleuterklas gebeurt.

Werkuur
Op het arbeid-naar-keuze-bord kiest ieder kind een activiteit door middel van zijn eigen plaatje. Het werkuur begint. Er kan heel veel ‘werk’ worden verzet, bijvoorbeeld: bouwhoek, huishoek, verfbord/tekenbord, ontwikkelingsmateriaal enzovoort.

Tijdens het werkuur is er een groep kinderen die onder begeleiding van de leerkracht aan een specifieke taak werkt. De rest van de groep zet op dat moment een eerste stap naar zelfstandig werken en samenwerking. Na het ‘werkuur’ kleuren de kleuters van groep 1 en 2 op hun takenblad af waar zij aan gewerkt hebben.

Pauze en buitenspelen
Halverwege de ochtend is er een pauze met een van huis meegebracht hapje en/of drankje. Daarna komen nog verschillende activiteiten aan bod, zoals spel en beweging in de speelzaal of buitenspel op het speelplein met verschillende materialen om de motoriek verder te ontwikkelen.

Naar muziek luisteren, muziek maken, bewegen op muziek, dansen, dramatische expressie, poëzie en nog vele andere zaken komen in de loop van de ochtend en de middag aan de orde. Tijdens al deze activiteiten volgen we de kinderen in hun ontwikkeling en kunnen spel en werk worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Spel en beweging zijn op deze leeftijd heel belangrijk.


Bent u na het lezen van onze informatie nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek met rondleiding door onze school.


Marion Stein, Jolanda van Oers, Marion van Laar, Christine Hanhart, Myriam van Dis
Leerkrachten groepen 1/2

De Gooise Daltonschool
Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl