Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolnieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

De Vreedzame SchoolDe Gooise Daltonschool is een ‘Vreedzame School’.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De kinderen oefenen deze vaardigheden gedurende de hele dag. De Vreedzame School is prominent aanwezig in de klassen en de gangen van de school. Doordat kinderen elkaar leren respecteren en accepteren ontstaat er een positief leerklimaat waarin ieder kind zich veilig voelt. 

Zo worden verscheidene kinderen van groep 7 en 8 opgeleid als ‘mediator’. Deze kinderen bemiddelen in de pauzes bij conflicten.Alle groepen hebben naast de gewone lessen ook de module ‘groepsvergadering’ gevolgd. De groepsvergadering passen we regelmatig toe in de klassen om gezamenlijk beslissingen te nemen. www.vreedzameschool.nl

De Gooise Daltonschool
Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl