Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolnieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Tweetalig onderwijs

Kinderen groeien tegenwoordig op in een internationale samenleving. Hierdoor komen ze steeds vaker in aanraking met de Engelse taal. Omdat jonge kinderen een (tweede) taal vrij makkelijk oppakken, biedt De Gooise Daltonschool sinds het schooljaar 2014-2015 tweetalig primair onderwijs (TPO). Dit valt onder een vijf jaar durende pilot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waaraan negentien Nederlandse basisscholen meedoen. TPO past uitstekend in het hoog kwalitatief onderwijsaanbod van onze school.

De start van TPO
Onze eerste TPO-kleutergroep ging in augustus 2015 van start, naast de Nederlandstalige kleutergroepen. Een jaar later kwam daar een tweede TPO-kleutergroep bij. In schooljaar 2017/2018 stromen de kinderen uit de eerste lichting al door naar groep 3. Zo ontstaat binnen acht jaar een tweetalige afdeling op De Gooise Daltonschool.


Tweetalig onderwijs in de praktijk
Kinderen in de TPO-groepen volgen hetzelfde lesprogramma als de leerlingen in de Nederlandstalige groepen. Daarbij krijgen zij 30% tot 50% van de onderwijstijd les in het Engels. De leerkracht helpt de kinderen op een laagdrempelige en speelse manier de Engelse taal onder de knie te krijgen. Kleuters leren bijvoorbeeld omgangsvormen, de dagen van de week en huis-tuin-en-keukenwoorden in het Engels. Op die manier groeit hun woordenschat snel. Daarnaast zijn de lessen internationaal georiënteerd. Onze leerkrachten bieden de kinderen niet alleen de Engelse taal aan, maar leren hen ook meer over het land en culturele gebruiken. Zo komt de taal tot leven. Natuurlijk is er binnen ons tweetalig onderwijs eveneens veel aandacht voor de Nederlandse cultuur.


Nederlands blijft op niveau
Tweetalig onderwijs heeft geen negatief effect op de beheersing van het Nederlands. Onderzoek wijst juist uit dat het leren van een nieuwe tweede taal goed is voor de ontwikkeling van de eigen taal. Het ministerie stelt dan ook als voorwaarde dat het Nederlands van de deelnemende leerlingen op niveau blijft. In groep 3/4, waar kinderen de Nederlandse taal leren lezen en schrijven, passen we het Engels op andere momenten in. Denk daarbij aan Engels gesproken gymlessen of handvaardigheid.

 

De Gooise Daltonschool
Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl