- page 4

Vuurvlindermeent 56 - 1218 GZ Hilversum
Tel: 035 691 24 46
De Vreedzame
School
We werken dagelijks aan een goede sfeer en een veilig schoolklimaat.
We hanteren een pestprotocol en leren de kinderen respectvol met
elkaar om te gaan.
We gebruiken de methode ´De Vreedzame School´ om de sociale
competentie en democratisch burgerschap te ontwikkelen. Het
beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te
lossen. Leerlingen van de bovenbouw leiden we op tot mediator,
die in conflicten bemiddelen tussen leerlingen.
Prominent aanwezig
De kinderen oefenen deze vaardigheden gedurende de hele dag. De
Vreedzame School is prominent aanwezig in de klassen en in de gangen
van de school. Doordat kinderen elkaar leren respecteren en accepte-
ren ontstaat er een positief leer- en leefklimaat waarin ieder kind zich
veilig voelt.
Positief
beoordeeld
We laten graag zien wat we doen, ook aan ouders die
een school zoeken voor hun kind. Er zijn regelmatig
Open Dalton-uren en er is altijd ruimte voor een
informatief gesprek.
De Daltonvisitatiecommissie:
“De Gooise Dalton-
school is een goede Daltonschool met een team dat
leerlingen veel vertrouwen geeft. Er heerst een posi-
tieve sfeer!”
De inspectie:
“De school communiceert open met
ouders. De school verantwoordt schriftelijk de
opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs.
De ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen
worden systematisch gevolgd met genormeerde
toetsen en procedures. De kwaliteit van de begeleiding
is op orde. De opbrengsten zijn op niveau
en helder in beeld.”
Scan de
QRcode en ga
direct naar
de website
Fotografie: Emely Eenhuis
1,2,3 4
Powered by FlippingBook