- page 3

Continurooster
Met ons continurooster bieden we de
kinderen een rustig dagritme. In de
lunchpauze eten de kinderen samen
met de eigen leerkracht. Daarna
spelen ze buiten of zijn binnen
creatief bezig tot het lesprogramma
weer start. Rond 10.00 uur is er tijd
voor een gezond pauzehapje.
Indeling van de schoolweek
Maandag 8.30 - 14.45 uur
Dinsdag
8.30 - 14.45 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.45 uur
Vrijdag
8.30 - 12.15 uur
(groep 1-4)
8.30 - 14.45 uur
(groep 5-8)
Goede faciliteiten
De Gooise Dalton-
school heeft
een stabiel team
van professionele
en betrokken
leerkrachten.
De school is gevestigd in een
modern gebouw. Elke klas is
uitgerust met een smartboard
en computers. We hebben twee
schoolpleinen en twee kleine gymzalen voor de kleuters.
De oudere leerlingen maken gebruik van de sporthal naast
de school. De buitenschoolse opvang Jump-Inn, bevindt
zich in ons schoolgebouw. Zo zorgen we ervoor dat kinderen
ook buiten schooltijd in een veilige, vertrouwde omgeving
worden opgevangen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Door leerlingen verantwoordelijkheid te geven, krijgen ze de
ruimte om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te
dragen. Hierdoor voelen de leerlingen zich betrokken bij de
school, de medeleerlingen en hun werk.
Door het werken met taken wordt de zelfstandigheid steeds een
beetje vergroot en worden leerlingen gestimuleerd om keuzes
te maken die bij hen passen. De taken zijn afgeleid van de
kerndoelen van de overheid met daarnaast individuele taken en
keuzetaken.
Samenwerken
Door de leerlingen te laten samenwerken, ervaren ze dat zij
rijker (sociaal vaardiger) worden door te delen. Het samen-
werken is zichtbaar in het uitwisselen van kennis, gedachten
onder woorden brengen, luisteren naar elkaar en respect
hebben voor verschillende meningen. De school werkt met ´ma-
tjes´, twee kinderen die met elkaar samenwerken in
wisselende samenstellingen.
Dalton
onderwijs
De Gooise Daltonschool helpt de leerlingen bij hun ontwikke-
ling tot verantwoordelijke volwassenen in een democratische
samenleving en gaat uit van de drie kernwaarden van Dalton-
onderwijs.
Motivatie van binnenuit is daarbij de beste stimulans en de basis
voor het leren en het leren reflecteren. Zo maken leerlingen een
positieve start in hun ontluikende carrière.
Wat we erg goed vinden is dat
de school bewust omgaat met gezond-
heid en beweging van de kinderen
Goed
in je vel!
Brede school
De Gooise Daltonschool is
onderdeel van Brede School
De Vuurvlinder. Na schooltijd
zijn er regelmatig
activiteiten op het gebied
van sport, muziek, cultuur,
zang, natuur of spel.
1,2 4
Powered by FlippingBook