- page 2

W
e
l
k
o
m
op De Gooise
Daltonschool
De Gooise Daltonschool werkt volgens de
kernwaarden van het Dalton onderwijs:
vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid
en samenwerking. Kinderen leren door
zelfstandig kennis en ervaring op te doen
en samen te werken. Zo leren ze van
elkaar en met elkaar.
In een veilige omgeving helpen we de
kinderen zich te ontwikkelen en leren
ze omgaan met verantwoordelijkheid.
De zelfstandigheid van de leerlingen
vergroten wij door te werken met taken.
Wij gaan uit van de kracht van ieder kind.
Daltononderwijs biedt kinderen veel
structuur.
Onderwijs met meerwaarde
Wij combineren groep 1 en 2, groep 3 en 4,
groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Zo is elk kind
een keer de jongste en een keer de oudste
in de groep. Zo leren zij met en van elkaar.
De kinderen werken met een weektaak
op maat. Engelse les geven we in alle
Zelfstandigheid
Vrijheid in
gebondenheid
Samenwerking
groepen, dus ook aan de kleuters.
We werken structureel aan gezondheids-
thema’s als voeding en beweging. In de
schooltuin zaaien en oogsten wij voor een
gezond tussendoortje.
Oog voor ieder kind
De ontwikkeling en prestaties van alle
leerlingen volgen we systematisch met een
leerlingvolgsysteem. Zo hebben we oog
voor de onderwijsbehoeften van elk kind.
We bieden extra uitdaging of extra zorg
wanneer kinderen dit nodig hebben.
FIJN
naar
school!
1 3,4
Powered by FlippingBook