- page 1

Word
wijzer op
De Gooise
Dalton-
school
Op
De Gooise Daltonschool
gaan we uit van een
positieve benadering van leerlingen. Hiermee
versterken we het gevoel van eigenwaarde en
groeit het zelfvertrouwen.
Kinderen krijgen bij ons kwalitatief goed onder-
wijs in een sfeer van vertrouwen en veiligheid.
Wij bieden structuur en duidelijkheid, met
aandacht voor vorderingen en persoonlijke
ontwikkeling.
1 2,3,4
Powered by FlippingBook