Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolnieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Tweetalig onderwijs op De Gooise Daltonschool

Kinderen groeien tegenwoordig op in een internationale samenleving. Hierdoor komen ze steeds vaker in aanraking met de Engelse taal. Omdat jonge kinderen een (tweede) taal vrij makkelijk oppakken, biedt De Gooise Daltonschool sinds het schooljaar 2014-2015 tweetalig primair onderwijs (TPO). Dit valt onder een vijf jaar durende pilot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waaraan negentien Nederlandse basisscholen meedoen. TPO past uitstekend in het hoog kwalitatief onderwijsaanbod van onze school.

De start van TPO
Onze eerste TPO-kleutergroep ging in augustus 2015 van start, naast de Nederlandstalige kleutergroepen. Een jaar later kwam daar een tweede TPO-kleutergroep bij. In schooljaar 2017/2018 stromen de kinderen uit de eerste lichting al door naar groep 3. Zo ontstaat binnen acht jaar een tweetalige afdeling op De Gooise Daltonschool.

Les van (near-)native speakers
Omdat het van essentieel belang is dat leerlingen de juiste uitspraak aanleren, krijgen zij op de Gooise Daltonschool les van (near-)native speakers. Engels is hun moedertaal of ze beheersen het op zeer hoog niveau. Kirsten van Haver, Marion Stein, Wendy Bakker, Myriam van Dis en Saskia de Groot zijn de TPO-leerkrachten van De Gooise Daltonschool.

Tweetalig onderwijs in de praktijk
Kinderen in de TPO-groepen volgen hetzelfde lesprogramma als de leerlingen in de Nederlandstalige groepen. Daarbij krijgen zij 30% tot 50% van de onderwijstijd les in het Engels. De leerkracht helpt de kinderen op een laagdrempelige en speelse manier de Engelse taal onder de knie te krijgen. Kleuters leren bijvoorbeeld omgangsvormen, de dagen van de week en huis-tuin-en-keukenwoorden in het Engels. Op die manier groeit hun woordenschat snel. Daarnaast zijn de lessen internationaal georiënteerd. Onze leerkrachten bieden de kinderen niet alleen de Engelse taal aan, maar leren hen ook meer over het land en culturele gebruiken. Zo komt de taal tot leven. Natuurlijk is er binnen ons tweetalig onderwijs eveneens veel aandacht voor de Nederlandse cultuur.

Nederlands blijft op niveau
Tweetalig onderwijs heeft geen negatief effect op de beheersing van het Nederlands. Onderzoek wijst juist uit dat het leren van een nieuwe tweede taal goed is voor de ontwikkeling van de eigen taal. Het ministerie stelt dan ook als voorwaarde dat het Nederlands van de deelnemende leerlingen op niveau blijft. In groep 3/4, waar kinderen de Nederlandse taal leren lezen en schrijven, passen we het Engels op andere momenten in. Denk daarbij aan Engels gesproken gymlessen of handvaardigheid. 

Bilingual department at De Gooise Daltonschool

The start of TPO
We started our first TPO Kindergarten group in August of 2015, alongside our regular Dutch Kindergarten group. This was followed by a second TPO Kindergarten group a year later. In the schoolyear of 2017/2018 the first group of TPO children will be going to group 3, so within 8 years we will have a full-scale bilingual department at De Gooise Daltonschool.
 
(Near-)native speakers in the classroom
As we think it crucial for our students to be taught a correct English pronounciation, they are educated by (near-)native speakers, to whom English is either their native tongue or whose control of the English language is of a very high standard. Kirsten van Haver, Marion Stein, Wendy Bakker, Myriam van Dis and Saskia de Groot are TPO-teachers at De Gooise Daltonschool.
 
Bilingual practices 
TPO-students follow the same curriculum as the children in our regular Dutch classes. However 30% to 50% of the class time is preserved for English. In an easy accessible and playful manner the teacher helps the children to master the English language by for instance teaching them polite social communications, the days of the week and everyday words, which helps increase their vocabulary rapidly. The TPO-curriculum is internationally oriented. Not only do the children learn English, but they are also taught English customs and culture, which helps bring the language to life. Ofcourse there’s still also ample room for Dutch culture in our bilingual groups.
 
Dutch language skills remain on par with those of other Dutch students

A bilingual education has shown no negative effect on the development of the Dutch language. As a matter of fact scientific research shows that learning a second language is highly beneficial to the development of the native tongue. One of the main conditions set by the Ministry of Education, Culture & Science is that TPO-students’ Dutch language skills remain on par with those of other Dutch children. We will be making allowances for group 3/4, where children first learn to read and write in Dutch, by restricting English to for instance gymclass and arts & crafts.

De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl