Corona (COVID 19)

Schooltijden

I.v.m. de 1,5 meter afstandsregel willen we de druk rondom de school bij start- en eindtijden verlagen. Om die reden hebben we voor de groepen verschillende start- en eindtijden. 
Via deze link kunt u lezen welke tijden en welke ingang gelden voor elke groep en nog veel meer belangrijke informatie over hoe wij omgaan met Corona op De Gooise Daltonschool.

Protocol basisonderwijs 

(versie 4 februari 2021)

Op De Gooise Daltonschool volgen we het protocol basisonderwijs zoals deze is opgesteld door de PO-raad. Door te klikken op de afbeelding hieronder, komt u bij het volledige protocol. 
Meer informatie over het Corona virus

Algemene informatie corona via de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene informatie RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Samenwerkende partijen