Corona (COVID 19)

Schooltijden

I.v.m. de 1,5 meter afstandsregel willen we de druk rondom de school bij start- en eindtijden verlagen. Om die reden hebben we voor de groepen verschillende start- en eindtijden. 
Via deze link kunt u lezen welke tijden en welke ingang gelden voor elke groep en nog veel meer belangrijke informatie over hoe wij omgaan met Corona op De Gooise Daltonschool.

Protocol basisonderwijs 


Op De Gooise Daltonschool volgen we het protocol basisonderwijs zoals deze is opgesteld door de PO-raad. Door te klikken op de afbeelding hieronder, komt u bij het volledige protocol. 
Meer informatie over het Corona virus

Algemene informatie corona via de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene informatie RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Samenwerkende partijen