Corona (COVID 19)

Schooltijden

Dit schooljaar hanteren wij weer onze gebruikelijke schooltijden. Vanaf 8.20 uur tot 8.25 uur staat de leerkracht van de groep buiten. Om 8.25 gaat de leerkracht naar binnen en vanaf dat moment mogen de kinderen de school in en om half negen starten alle lessen. Wij zijn nog voorzichtig met ouders in de school. 

Richtlijnen Corona

De richtlijnen hoe wij omgaan met Corona vindt u hier. (versie 25 september 2021).

De beslisboom voor kinderen die verkouden zijn vindt u hier. Met deze beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind t/m groep 8 naar school mag. 

Meer informatie over het Corona virus

Algemene informatie corona via de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene informatie RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Samenwerkende partijen